Key visual organizacji esportowej
Kategoria: Logo & Branding

Organizacja devils.one to jedna z najbardziej utytułowanych organizacji esportowych ostatnich lat. DV1 łączy kompetencje z obszaru esportowego z działalnością edukacyjną, CSR oraz lifestyle. Celem key visual było budowanie jednolitej i silnej tożsamości wizualnej organizacji, która przyciągnie fanów i będzie wspierać marketing drużyny oraz zwiększać identyfikację z zespołem wśród graczy.

Cele:

 1. Stworzenie nowoczesnego i minimalistycznego Key Visual, które będzie odzwierciedlać charakter i wartości organizacji devils.one.
 2. Zwiększenie rozpoznawalności marki drużyny oraz wzmocnienie tożsamości wizualnej organizacji.
 3. Budowanie więzi z fanami przez elementy graficzne, zachowanie spójności w projektach.
 4. Wsparcie działań marketingowych, takich jak promocja meczów, streamów i sprzedaż produktów związanych z drużyną.
 5. Zaprojektowanie kolacji ubrań organizacji oraz koszulki meczowej.
 6. Stworzenie animacji oraz grafik według standardów transmisji na żywo.

Proces:

 1. Analiza marki i celów: Szczegółowa analiza wartości, misji i celów drużyny devils.one.Identyfikacja kluczowych cech i emocji, które drużyna chciała przekazać poprzez Key Visual.
 2. Opracowanie koncepcji: Na podstawie zebranych informacji zostało opracowane kilka koncepcji Key Visual, uwzględniając różne style, kolory, elementy graficzne i czcionki. Rozważano różne sposoby przedstawienia symboliki organizacji, determinacji i ducha esportowego.
 1. Wybór koncepcji: Przedstawienie kilka koncepcji klientowi, omawiając ich mocne strony i zgodność z oczekiwaniami. Na podstawie tych informacji klient wybrał preferowaną koncepcję, która najlepiej oddawała charakter i wartości organizacji devils.one.
 1. Tworzenie Key Visual: Opracowanie grafik i elementów wizualnych, które będą tworzyć spójny Key Visual. Przygotowanie dokumentacji i zasad korzystania z key visualu. Zadbano o skalowalność, aby elementy graficzne mogły być wykorzystane na różnych nośnikach, takich jak stroje, banery, plakaty, strona internetowa, media społecznościowe itp.
 1. Implementacja Key Visual: Wdrażanie Key Visual na wszystkich materiałach organizacji, w tym na strojach, banerach, plakatach, stronie internetowej i mediach społecznościowych. Nadzór, czy elementy Key Visual są konsekwentnie stosowane we wszystkich obszarach komunikacji.
 1. Kampanie marketingowe: Wykorzystanie Key Visual do promocji meczów, sprzedaży produktów związanych z drużyną, a także do tworzenia zaangażowania i interakcji z fanami.