Intro sklepu internetowego
Kategoria: Animacja & Video

Zwiększenie atrakcyjności marki poprzez animowane intro i outro dla firmy sprzedającej narzędzia pneumatyczne.


ATMO jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości narzędzi pneumatycznych, takich jak wkrętarki, młoty pneumatyczne i kompresory. Od wielu lat cieszy się uznaniem w branży, prowadzi również kanał na youtube, gdzie testuje i zachęca do kupna produktów. W związku z tym firma postanowiła zainwestować w tworzenie animacji intro i outro, które pomogą zwiększyć atrakcyjność marki i wyróżnić ją spośród konkurencji.

Wyznaczone cele:

  1. Krótka, zachęcająca animacja przedstawiająca logo firmy.
  2. Dźwięk urządzenia pneumatycznego
  3. Nawiązanie w animacji do narzędzi i charakterystyki firmy.
  4. Stworzenie spójnego wizerunku marki na podstawie przesłanych materiałów.

Proces:

  1. Analiza marki i celów: Dokładna analizę marki ATMO oraz jej konkurentów. Zidentyfikowano kluczowe cechy i wartości marki, które należy uwzględnić w animacjach. Określono również cele, jakie ma spełniać intro i outro.
  2. Kreacja koncepcji: Na podstawie zebranych informacji opracowywanie koncepcji animacji intro i outro, uwzględniając w nich unikalny charakter firmy ATMO. Rozważanie nad różnymi stylami animacji, kolorów, dźwięku i i grafiki, które będą skutecznie komunikować przekaz marki.
  3. Wybór koncepcji: Przedstawienie koncepcji klientowi i omówienie ich mocnych stron oraz zgodności z oczekiwaniami marki. Na podstawie tych informacji klient wybrał preferowaną koncepcję, która najlepiej oddawała jej tożsamość i przekaz.
  4. Produkcja animacji: Po zaakceptowaniu koncepcji nastąpił czas produkcji animacji intro i outro. Pracowano nad opracowaniem odpowiednich grafik, animacji i dźwięków, które składają się na spójny wizualny i dźwiękowy przekaz marki ATMO.
  5. Testowanie i optymalizacja: Gotowe animacje intro i outro zostały przedstawione klientowi w celu przeprowadzenia testów. Na podstawie opinii klienta zespół wprowadził niezbędne poprawki i optymalizacje, aby upewnić się, że animacje spełniają oczekiwania klienta i celów projektu.
  6. Wdrożenie animacji: Po zakończeniu procesu produkcji