DV1 x RIOT GAMES

Riot Games wraz z devils.one uRUCHOMIŁ w WARSZAWIE PILOTAŻOWY PROGRAM WSPARCIA EDUKACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY.

Aby zwiększyć świadomość i zaangażowanie wokół programu, organizacja postanowiła stworzyć inspirujące grafiki do wykorzystania na platformach social media oraz w świecie fizycznym (ulotki, plakaty).


Cele:

  1. Stworzenie grafik o wysokiej jakości wizualnej, które przyciągną uwagę i wywołają emocje u odbiorców.
  2. Budowanie świadomości na temat programu wsparcia dla dzieci z Ukrainy i zwiększenie zaangażowania społecznego.
  3. Zachęcenie do udziału w programie dzieci z Polski i Ukrainy.

Proces:

  1. Analiza potrzeb i celów: Spotkanie z przedstawicielami organizacji w celu zrozumienia misji, celów programu oraz oczekiwań dotyczących grafik. Przeprowadzenie analizy grup docelowych, aby dostosować komunikację i wizualizacje do preferencji odbiorców.
  2. Koncepcja i projektowanie grafik: Opracowanie koncepcji graficznych, uwzględniających wartości programu, pozytywne emocje i nadzieję. Stworzenie grafik z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi graficznych, które będą efektowne i łatwo przyswajalne przez odbiorców.
  1. Wybór elementów wizualnych: Dobór odpowiednich kolorów, czcionek i stylów graficznych, które oddają charakter programu i przekazują jego wartości. Wykorzystanie autentycznych zdjęć dzieci z Ukrainy i Polski, aby przedstawić ich zaangażowanie w program.
  2. Dostosowanie grafik do różnych mediów: Stworzenie grafik optymalizowanych zarówno na potrzeby social media, jak i do druku, takich jak plakaty, ulotki, banery, a także miniaturki do udostępniania w serwisach społecznościowych.