BHP Prace na wysokości
Kategoria: Animacja & Video

Poprawa świadomości i bezpieczeństwa pracowników poprzez filmy „BHP – prace na wysokości” dla firmy Szkoleniowiec Poznań.


Firma Szkoleniowiec Poznań specjalizuje się w świadczeniu usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Jednym z obszarów, na których firma się skupia, jest bezpieczne wykonywanie prac na wysokości. W celu podniesienia świadomości pracowników w tym zakresie i poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy, firma Szkoleniowiec Poznań postanowiła stworzyć film edukacyjny „BHP – prace na wysokości”.

Cele:

  1. Podniesienie świadomości pracowników poprzez 4 rodzaje filmów na temat zagrożeń i zasad bezpiecznego wykonywania prac na wysokości w
  2. Zapewnienie praktycznych wskazówek i procedur dotyczących pracy na wysokości.
  3. Wzmocnienie wizerunku firmy Szkoleniowiec Poznań jako specjalistów ds. BHP i dostawcy wysokiej jakości szkoleń.
  4. Film promocyjny, zachęcający pracodawców i pracowników do zapisania się na szkolenie BHP.

Proces:

  1. Analiza potrzeb i celów: Spotkanie wstępne spotkanie z klientem, aby zrozumieć szczegółowo cele filmu oraz grupę docelową. Omówiono, jakie zagadnienia dotyczące prac na wysokości są najważniejsze dla klienta i jakie kluczowe przekazy powinny znaleźć się w filmie.
  2. Scenariusz i storyboard: Na podstawie zebranych informacji zespół opracował scenariusz filmu, uwzględniając główne tematy i przekazy, które miały zostać przekazane. Następnie stworzono storyboard, czyli wizualną reprezentację kolejnych scen i ujęć filmowych.
  3. Nagranie materiałów wideo: Wybrano odpowiednie miejsca, w których odbywają się prace na wysokości, oraz zabezpieczono niezbędne zezwolenia i zgodę od pracowników i zarządu firmy. W trakcie nagrywania skupiono się na realistycznym ukazaniu zagrożeń i bezpiecznych praktyk.
  4. Montaż filmu: Po zakończeniu sesji nagraniowej, nastąpił czas na złożenie filmu. Zmontowano nagrane materiały wideo, dodano grafiki, animacje i efekty dźwiękowe. Zadbano o płynny przebieg filmu i atrakcyjną prezentację treści.
  5. Testowanie i optymalizacja: Gotowy film został przedstawiony klientowi do przeprowadzenia testów. Na podstawie opinii klienta i wprowadzenie niezbędnych poprawek.